Produs pentru eliminarea depunerilor calcaroase ANTI-KAL FC MG Mareste

ANTI-KAL FC MG

ANTI-KAL FC MG

PRODUS  SPECIAL  LICHID  pe  BAZĂ  de APĂ şi ACIZI ECOLOGICI

PENTRU  ELIMINAREA  DEPUNERILOR  CALCAROASE

si CURĂŢAT SCHIMBĂTOARELE DE CĂLDURĂ in SISTEM DESCHIS

Mai multe detalii

Informatii

Descrierea produsului

Produs lichid transparent fără miros.

           

Proprietăţile produsului

Produs acid pe  bază  de  apă şi acizi ecologici, recomandat pentru îndepărtarea depunerilor de piatră rugină şi mâl, din instalaţiile de răcire, schimbătoare de căldură, turnuri de răcire.

Produsul nu atacă inox, cupru, alamă, plastic, sticlă, ceramică, etc.

 

Scopul produsului

Produsul îndepărtează depunerile de piatră, rugină şi mâl, nu afectează materialul din care este făcut schimbătorul sau garniturile.

 

Compoziţie:

Amestec de acizi organici, anorganici, solvenţi, inhibitori, surfactanţi şi apă.

 

Mod de utilizare

Curăţarea şi detartrarea se poate face cu produse ecologice şi neagresive, folosind în compoziţia lor  substanţe de protecţie, în funcţie de fiecare suprafaţă (  Aluminiu, Cupru, Inox, Fier, etc.).

Curăţarea se poate efectua prin pensulare, imersie sau recirculare.

Produsul îndepărtează depunerile de piatră, rugină şi mâl, nu afectează materialul din care este făcut schimbătorul sau garniturile.

Produsul este biodegradabil, cu posibilitate de deversare şi de neutralizare a apelor finale după deversare.

Soluţia rezultată după folosire, de poate deversa la reţeaua de canalizare, după neutralizarea în prealabil cu o soluţie de hidroxid de sodiu, în proporţie de 2%.

Cantitatea de produs necesară curăţirii, se calculează, în funcţie de metoda aleasă şi volumul fiecărui schimbător în parte.

Prin imersie, se foloseşte produs concentrat, sau în diluţie de 20:100, folosit prin scufundarea verticală a plăcilor.

Pentru sporirea eficacităţii, se poate veni în ajutor cu o uşoară barbotare.

Pentru scurtarea timpului de curăţire, se va lucra la 60 – 650 C, iar timpul de imersie poate fi  între ½ oră până la 2 ore în funcţie de grosimea şi compoziţia straturilor depuse.

Cantitatea de produs necesară, depinde de grosimea şi vechimea straturilor de depunere, de modul de agitare a soluţiei, etc.

Produsul este refolosibil, prin scufundarea succesivă, până la epuizare, necesitând doar lăsarea spre limpezire şi separarea de depunerile desprinse care au căzut în partea de jos a cuvei şi completarea cu produs nou.

 

Măsuri de protecţie

  •    Inhalare: Produsul nu emană gaze
  •    Inghiţire: Dacă a fost  înghiţită o cantitate de produs, solicitaţi asistenţă medicală.
  •    Contactul cu pielea: Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate. Spălaţi imediat cu multă apă cel puţin 15 minute. Spălaţi apoi hainele contaminate înainte de reutilizare. Curăţaţi încălţămintea contaminată  înainte de reutilizare. Acordaţi asistenţă medicală.
  •    Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat ochii cu multă apă cel puţin 15 minute ţinând ochii deschişi. Acordaţi imediat asistenţă medicală.  

A se folosi echipament de protecţie, conform MSDS.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor;

A nu se amesteca cu alte produse de curăţenie;

PRODUS BIODEGRADABIL

Personalul tehnic al societăţii stă la dispoziţia clienţilor pentru găsirea soluţiilor optime în rezolvarea problemelor deosebite.